Roulette är ett spel som är jättelätt att lära sig. Samtidigt är det många som avhåller sig från att spela just för att det verkar svårt. Men den som tror att det är svårt har helt enkelt fel. Däremot är det otroligt brett. Man kan spela på väldigt många olika sätt. Det är samma princip oavsett hur man spelar så om du bara har koll på det så är det mycket lättare än vad det ser ut.

Du har ju roulette-hjulet som består av en massa fack från 0-36. Det är samma sannolikhetsgrad för att kulan ska hamna i vart och ett av dessa nummer.

Croupiern sköter hjulet. Hon sätter det i rotation och lägger i kulan (eller ibland kulorna om man använder två stycken).

Alla spelare sköter sina egna insatser. Man placerar sina marker på duken som är sträckt över ett bord. Bordsduken är indelad i olika rutor. Du har ju 0-36 så klart. Du har också rött och svart. Hälften av alla nummer är svarta och hälften av alla nummer är svarta. Man kan också spela på udda eller jämna nummer. Det finns också en möjlighet att spela på sektioner om tredjedelar. Som sista raden till exempel. Alla 36 nummer är indelade i tre rader med 12 nummer i varje.

I de exempel på olika satsningar som jag tog upp i föregående stycke så bör det vara uppenbart att det är olika sannolikhetsgrader för vissa av dessa spel. Om du spelar på svart så är sannolikheten ca 50 % att kulan landar på ett svart nummer i roulettehjulet. Hälften av alla nummer är ju svarta. Om du spelar på ett singelnummer som exempelvis nummer 7 så kan du bara vinna om kulan hamnar på nummer 7 i hjulet. Så sannolikheten är enbart 1 på 37.

Principen är att man får betalt utifrån sannolikheten att ett spel går in. Alla 50/50-chanser kallar man för even chances. Dessa är jämna/udda och rött/svart. Man kan också spela på dussin vilket är när man har 1/3 att vinna spelet. Dessa är alla tredjedels-alternativ som man kan spela på. Om man spelar på ett singelnummer så kallas det för en straight up. Man kan också spela på exempelvis en grupp nummer i anslutning till varandra. Som en corner till exempel som täcker fyra nummer som ligger intill varandra i en kvadratformation.

 


Få 450 free spins på iGame Spelbonus till VM